Hvad er feminin healing?

 

Feminin healing er at heale det, der blokerer dine feminine kvaliteter i at flyde frit og derved styrke din feminine kraft. Det er at flytte energien fra hovedet ned i kroppen. Fra rationalet til følelserne. Fra logikken til intuitionen. Fordi krop, følelser og intuition viser dig vejen og når du er i god kontakt, er du bedre til at navigere gennem livet.

Der er mange gode grunde til, at din feminine kerne er blokeret. Noget skyldes oplevelser og nederlag i dit levede liv og andet har du med fra din slægt. I en feminin healing arbejdes med alt det, der skaber ubalancen og som gør, at du flytter dig ud af krop og følelser.

 

 

Feminin healing er fyldt med transformerende værktøjer!

Åndedræt

Åndedrættet er kroppens egen motorvej til transformation. I en session bruges åndedrættet til at skabe kontakt til kroppen og følelserne. Gennem åndedrættet åbnes muligheden for at heale blokerede følelser og forløse spændinger, der ligger lagret i kroppen. Kroppen husker alt det, vi har oplevet i vores liv og åndedrættet er nøglen til at få adgang til det, der hindrer energien i at flyde frit. Åndedrættet giver mulighed for at udforske kroppens dybe intelligens og dens indre visdom.

Energiarbejde

En session er skræddersyet til at frigøre stagneret energi og løsne spændinger i dit energisystem. Dine meridianbaner, der transporterer energi rundt i kroppen, aktiveres og dine chakraer renses for blokeringer. Energiarbejdet sker gennem tryk, lyd og energioverførsel. Jeg arbejder intuitivt og under hele sessionen arbejder jeg med den energi, der er tilstede i vores møde. Healingen er således skræddersyet til netop dig.

Din indre visdom

Når der under en session opstår sensationer i dig, bliver du guidet ind i din indre verden. Din iboende visdom vil vise dig vejen og give dig de svar, du har brug for. Sensationer kan f.eks. være kropslige reaktioner, følelsesmæssige bevægelser, tilbageblik, regression til tidligere liv eller universel forbundethed. I de sensationer ligger der vigtig viden gemt, som bevidstgøres i dagens lys.

Hvad kan du bruge feminin healing til?

Feminin healing er for dig, der:

  • har svært ved at stå ved dine grænser og gøre det, der er godt for dig selv
  • er udfordret på at mærke dine behov og bede om det, du har brug for
  • ikke tager imod hjælp fra andre og altid ender med at gøre tingene selv
  • gerne vil tiltrække og skabe ligeværdige relationer
Det er også for dig, der kender til følelser som:
  • skam
  • afmagt
  • forkerthed

Og til dig, der bare gerne vil vokse som kvinde og bidrage med mere kærlighed til dig selv og verden.

Hvad får du ud af en feminin healing?

Det, du får ud af at heale din feminine essens er at:

– du kommer i kontakt med din krop og lærer at lytte til den. Hvad den har brug for og behov for og hvordan du får den til at trives optimalt
– du bliver styrket i at udtrykke din følelser og det, der rører sig inden i dig. Uden at føle dig forkert. Uden skam. Uden magtesløshed.
– du lærer at lytte til og stole på din intuition, din sjæls intelligens – så du kan guide dig selv gennem resten af dit liv

At favne din feminine kerne er en rejse, der får indflydelse på og transformerer hele dit liv. Dine relationer. Dine valg. Hele dit fundament og din måde at være i verden på. Det er inspirerende. Det er smukt. Det er at være med den, du er. Fordi det lige netop er i den feminine essens, du møder dit hele jeg og kan høre budskaberne fra din krop, dine følelser og din intuition.

Rammerne for en
feminin healing

“Feminin healing” foregår ved personligt fremmøde hos mig i Bagsværd.

I en session vil du opleve at komme i kontakt med det, jeg kalder den feminine kerne. Det er kroppen, det er følelserne og det er din indre visdom.

Alle sessions starter med en samtale. Her taler vi om, hvilke udfordringer du har og den forandring, du gerne vil skabe i dit liv. Samtalen bruges til at fokusere energien.

Selve healingen foregår liggende og fuldt påklædt.

Varighed: ca. 2 time

Pris pr. session: kr. 1099,-

Pris for 3 sessions: kr. 2999,-

Det handler om kærlighed

I alle kvinder er der efterladt spor af skuffelse og nederlag, som blokerer evnen til at elske ubetinget. Det er et komplekst mønster af erfaringer fra dit levede liv, når du ikke er blevet mødt på dine følelser og behov. Men også en reminiscens af tidligere tiders undertrykkelse af kvinder, som stadig påvirker dig og samfundet energetisk.

Verden har brug for kærlighed for at heale. Som kvinde repræsenterer du den moderlige energi. Den energi, der kan favne og elske alt, som det er. Det betyder ikke, at du skal være mor for andre og fratage dem ansvaret for deres eget – det betyder blot, at kærlighedsevnen starter hos dig. Den kærlighedsevne, verden har brug for for at heale og komme i balance.

Som kvinde inkarneret på jorden netop nu, i overgangen til en ny tidsalder, er du kaldet til at genfinde din kærlighedsevne. Det sker ved at heale din feminine kerne. Når du forløser det, der er blokeret i din krop og dine følelser og kommer i kontakt til din indre visdom. Når du forløser det, der larmer og forstyrrer for din sande natur. Din sande natur er kærlighed.

Er du klar til at heale din kærlighedsevne?

Clairvoyant Paprika Søndergaard

Healing er at gøre hel

At heale er at gøre hel. At tilvælge det hele. At være det hele. Både det, der var før og det, der er nu. Både det, du er og det, du tror, du ikke er. Både det, du kan lide og det, du ikke kan lide. Ved dig selv og ved andre.
At gøre hel er en aktiv proces og den sker inden i dig. Andre kan aldrig gøre dig hel. Eller gør det for dig. Andre kan blot stille sig til rådighed og hjælpe med at spejle dig. Enten aktivt eller passivt. Men det er din opgave at tage hele dig hjem. Det er din opgave at gøre dig selv hel.

Din feminine kerne

At favne din feminine kerne handler ikke om kønsroller! Det handler om, at universet består af feminine yin energi (udvidende) og maskuline yang energi (sammentrækkende). Og det er spændingen mellem disse 2 poler, der skaber al bevægelse i verden. I samfundet. I dig og mig.
Som kvinde har du en feminin kerne – en grundstruktur og når den er ude af balance, skaber det mistrivsel. Kvinders grundstruktur er bl.a. defineret af hormoner og bevæger sig cyklisk i modsætning til mænds grundstruktur, der bevæger sig lineært.

Hvorfor healing af din feminine kerne?

De feminine energier og kvaliteter mangler anerkendelse og har gjort det i mange år. Derfor har de fleste kvinder lært at tøjle og undertrykke deres feminine natur. Det har kvinder gjort i generationer og det har været både praktisk og nødvendigt.
En ny tidsalder kalder på balancering af de universelle energier. Det er det, vi som kvinder er inkarneret for at bidrage med i overgangen til Vandbærerens tidsalder. Det arbejde er karmisk og begynder hos os selv. Vores opgave er at heale den feminine energi for os selv og for kvinderne før os.

CSR og støtteorganisationer

Vi har alle et ansvar, for at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar. Derfor vælger jeg aktivt at støtte organisationer og firmaer, der har til formål at løse disse udfordringer.

Plastik Nej Tak

Jeg støtter op om kampen mod plastikforurening, selvom det er umuligt at undgå plastik i et eller andet omfang. Med det sagt, så kan man altid gøre sit ved f.eks. at genanvende plastikaffald.

Miljøvenlig pakning

Jeg vælger forhandlere og samarbejdspartnere, der i størst mulig omfang anvender miljøvenlig pakning, og opfordrer dem ligeledes til at blive en del af projektet og støtte op omkring miljøvenlig pakning.