Hvad er spiritualitet?

Hvad er spiritualitet?

Hvad er spiritualitet, er et godt spørgsmål. Selv om man har kendt til spirituelle praksisser og teorier siden oldtiden, findes der ikke nogen alment accepteret definition.

Ordet spiritualitet kommer af det latinske ord spiritus, som betyder ånd – altså er spiritualitet en form for åndelighed. Ordet” ånd” findes i alle sprog og kan spores tilbage til oldtiden. Definitionen af spiritualitet har ændret sig gennem tiden. I dag bruges spiritualitet til at betegne en form for åndelighed, der hviler på intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle eller religiøse erfaringer.

Med den tyske filosof Hegel (1770-1831) kom ordet ”ånd” til at spille en vigtigere rolle i filosofien end det var tilfældet tidligere. Hegel definerede ånd således: “Ånd er ikke en sum af individuelle sjæle, men en kraft, der sætter sig igennem båret af personer, som hver især har en sjæl, der forholder sig til sig selv.”

For mig er Hegels definition interessant for nutidens spirituelle trend og for at definere, hvad spiritualitet er. Mange mennesker definerer sig selv som spirituelle, blot fordi de f.eks. udøver clairvoyance, healing, tarot eller benytter andre alternative redskaber. Det er i min optik en misforståelse.

Hvad er spiritualitet i hverdagen?

Hvad spiritualitet er for mig, er som Hegel definer, når vi er sjæle, der forholder os til os selv. Når vi kigger indad. Når vi graver dybt i det, der rører sig. Når vi forløser det traumestof, der begrænser hver og en af os. Når vi søger det autentiske jeg. For det er gennem det arbejde, vi virkelig kan forbinde os med den kollektive kraft, med gudsbevidstheden og udfolde det spirituelle liv. Og det er ikke noget, der sker, fordi man mediterer dagligt eller arbejder som clairvoyant. Det er rent og skært terapeutisk arbejde – ind i sindet, i krybdyrhjernen, i de dyriske instinkter, der styrer vores underbevidsthed.

Og nej, dyriske instinkter lyder ikke særlig spirituelt. Men det er noget af det

mest spirituelle arbejde, du kan gøre for både din egen og den kollektive spirituelle udvikling. For jo dybere vi går i det ubevidste, jo mere opløftet kan vi blive i den spirituelle kraft. Men der er et paradoks mellem arbejdet med de dybe dyriske instinkter, vores underbevidsthed og de spirituelle indsigter. De spirituelle indsigter taler til din kognitive hjerne. De fortæller, at alt er godt, alt sker af en grund og alt har en mening. Og det er det modsatte af energien i din krybdyrhjerne, hvor traumestoffet gemmer sig, vores underbevidsthed. For her findes forladtheden, ensomheden, aggressionen, vreden og alt det, vi gerne vil flygte fra. Når vi rydder op i det, kan vi forbinde os til den spirituelle kraft fra et rent sted.

Spiritualitet i praksis

Spiritualitet i praksis er nærvær. Nærvær med dig selv og alt det, du er. Spiritualitet er at være med dit naturlige selv – din essens.

Essensen er den, du oplever, når du er stille indeni. Når der er så stille, at du kan lytte til din indre stemme. Det er også her, udfordringen er. At stilne sindet, som har tendens til at larme og forstyrre stilheden.

At udøve spiritualitet i praksis er først og fremmest at få arbejdet med alt det, der larmer. Alt det, der ligger fra fortiden og forstyrrer nærværet. Det er at kigge indad i alt det, der ligger på lager. I sindet, i følelserne, i kroppen.

Jeg hjælper kvinder hjem i deres feminine essens

Paprika Søndergaard

Er du klar til at udforske din feminine essens?

Kontakt mig